Nejbližší semináře

Aleš HámaAleš Háma

Moderátor konference

Petr PištělákPetr Pištělák

Partner společnosti
Profit Booster

Kamil VacekKamil Vacek

Business angel
Glocal Consulting a.s.

Radek HrachovecRadek Hrachovec

Marketingový specialista
ExDirector marketingu Baťa

Ladislav BlažekLadislav Blažek

Majitel a generální ředitel
firma Blažek

Naďa ŠolcováNaďa Šolcová

Managing Director
win-win institute

Lenka ŠilerováLenka Šilerová

Executive Director
Ipsos Loyalty CZ

Ladislav TrpákLadislav Trpák

Zakladatel značek
Advertures, Zoot

Tomáš JindříšekTomáš Jindříšek

Managing Director
Ogilvy Interactive

Kontakt

win-win institute s.r.o.
www.win-win.cz
telefon: +420 724 105 410
e-mail: info@win-win.cz

Podmínky

Všeobecné podmínky 4towin management programu

1. Základní charakteristika vzdělávacího cyklu 4towin management programu

4towin management program je ucelený vzdělávací program pro manažery, především z oblasti marketingu.
Program rozvíjí a posiluje dovednosti jak řídit sám sebe i své podřízené, jak být efektivní při jednání i vyjednávání a úspěšný při prodávání a prezentování svých řešení.


2. Forma seminářů
Semináře probíhají formou prezentace teoretických doporučení, praktických cvičení a precizní zpětné vazby. Každý seminář je dvoudenní a probíhá od 9 hod do 17 hod.V průběhu dne jsou krátké přestávky a obědová pauza.


3. Způsob a podmínky přihlášení a přijetí do 4towin management programu
Do 4towin management programu je možné přihlásit se na webových stránkách 4towin.com s tím, že si zájemce rezervuje místa. A to tak, že každá jednotlivá osoba si rezervuje své místo na všech čtyřech seminářích programu.

Rezervace bude následně potvrzena podle stávající naplněnosti programu formou předepsané závazné objednávky, kterou je rezervující povinen do týdne od dodání e-mailem potvrdit. Pokud tak neučiní, není dále jeho rezervace garantována a může být postoupena dalším zájemcům.

Je-li již 4towin management program plně obsazen ve vypsaných termínech, je možnost rezervaci uzavřít pro další plánované termíny. Tento postup bude se zájemci individuálně a písemně upřesněn.

Seminářů 4towin management programu má právo účastnit se pouze ten, kdo má uhrazen poplatek za všechny objednané semináře a to před zahájením prvního z objednaných seminářů.

Do 4towin management programu mohou být přihlášeny pouze osoby starší 18ti let s ukončeným středoškolským vzděláním.

4. Údaje o objednavateli a a posluchačích
Objednávku musí podepsat za firmu kompetentní osoba. Dále u této osoby musí být uvedeny aktuální kontakty, tj, e-mail a telefon a její pracovní pozice ve firmě..

Součástí objednávky musí také být jméno a příjmení, e-mailový a telefonní kontakt na posluchače, kteří se 4towin management programu účastní.

Dojde-li v průběhu studia ke změně jakéhokoliv údaje, je posluchač povinen sdělit tuto změnu na adresu pořadatele, tedy info@win-win.cz.

5. Zrušení objednávky a storno poplatky
Zrušení objednávky účasti na 4towin management programu:
30 dní před zahájením institutu - poplatek 50% z objednávkové ceny
20 dní před zahájením institutu – storno poplatek 75% z objednávkové ceny
14 dní před zahájením institutu – storno poplatek 90 % z objednávkové ceny
po zahájení 4towin management programu – storno poplatek 100% z objednávkové ceny (respektive není nárok na vrácení uhrazené částky)


6.Organizace seminářů
Semináře probíhají v Praze v hotelu Movenpick. Součástí zázemí a servisu na semináři je vždy snídaně a oběd a v průběhu celého dne nealko nápoje. Ve většině případů je zajištěno po celou dobu internetové připojení wifi.


7. Možné změny 4towin management programu
V průběhu konání seminářů mohou být ze závažných důvodů (např. nemoc lektora apod.) měněny termíny jednotlivých seminářů. O těchto změnách budou posluchači předem informováni e-mailem.


8. Studijní materiály, dokumentace přednášek a seminářů
Studijní materiály ze semináře mají posluchači k dispozici v tištěné podobě. Případné další dokumentace z daného semináře budou poskytnuty na základě indoviduální dohody s lektorem a koučem. (např. nahrávka posluchače při praktických cvičeních...)

Dokumentace i veškeré materiály ze seminářů jsou určeny výhradně pro studijní potřeby posluchačů. Bez souhlasu autora dokumentace a pořadatele 4towin management program nesmí být dále šířeny, publikovány atd., a to ani jako celek, ani její části.

9. Audiovizuální záznamy ze seminářů
Posluchači nesmějí bez výslovného souhlasu lektora pořizovat na seminářích žádné zvukové ani obrazové záznamy. Pokud toto pravidlo poruší, pořadatel má právo vykázat je z přednáškové místnosti.

10. Získání certifikátu 4towin management programu
Posluchač může získat závěrečný cerifikát za následujícíh podmínek:
- posluchačova plná účast (tj. oba dny o 9hod -do 17 hod) na alespoň 3 seminářích 4towin management programu
- uhrazený poplatek vyplývající z objednávky
- neporušení výše uvedených pravidel

11. Předání certifikátu 4towin management programu
Posluchači, kteří mají nárok na získání certifikátu, jej obdrží na závěrečném semináři, případně poštou do 14ti dnů ode dne konání závěrečného semináře (v případě, že se závěrečného semináře nezúčastní).

Copyright © win-win institute s.r.o.